OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Používáme moderní amalgámovou technologii a snižujeme obsah rtuti v našich výrobcích.  Nyní je méně než 2,5 mg.

Všechny naše výrobky splňují požadavky direktiv RoHS a WEEE. Nově zavedená amalgámová technologie je ekologičtější a bezpečnější alternativou rtuťových par používaných pro plnéní zářivkových trubic. Zejména je bezpečnější pro případ, že dojde k rozbití trubice. Také zvyšuje svítivost, což znamená, že naše nové produkty jsou ještě úspornější a tím i šetrnější k životnímu prostředí. Od roku 2010 jsou všechny kompaktní zářivky Divetta plněny amalgamem a obsah rtuti je méně než 2,5 mg. V blízké budoucnosti budeme tuto technologii používat i pro lineární zářivky. Naším cílem je snížit obsah rtuti na 1,0 mg. Důsledná vstupní kontrola všech materiálů přicházejících do výroby a patentované automatické vstřikování zajišťuje přesné dávkování a zároveň zabraňuje úniku toxických látek během výrobního procesu. V souladu s nařízením Evropské komise č. 244/2009 zde uvádíme, co dělat v případě, že se zářivka rozbila.

Jak zacházet s rozbitou zářivkou

Rozbití zářivky je jediný případ, kdy můžete být vystaveni vlivu rtuti. Jestliže k tomu dojde, postupujte podle následujících pravidel. Pokud se zářivka rozbila ve svítidle, než začnete demontovat zbytky zářivky, ujistěte se, že jste vypnuli přívod elektrického proudu, aby nemohlo dojít k úrazu. Buďte opatrní při odklízení střepů, zameťte je, pokud je to možné. Pro odstranění prachu nebo malých částeček, které nejdou zamést, použijte jednorázový ručník nebo lepicí pásku. Vysavač použijte, jen když povrch (např. koberec) neposkytuje jinou možnost. Odklizené části zářivky vyneste z místnosti a vyvětrejte. Vdechnutí výparů rtuti je hlavním způsobem, jak rtuť vniká do lidského organismu. Při pokojové teplotě je rtuť kapalina, která se odpařuje pomalu. Odpařování se zrychluje při zvýšené teplotě okolí. Když se zářivka rozbije zapnutá, většina rtuti je v tu chvíli již ve formě výparů. Když se zářivka rozbije vypnutá, většina rtuti se přichytí k jejím zlomkům a vypaří se v průběhu času. Odstranění zlomků zářivky, jejich vynesení ven a vyvětrání postižených prostor významně snižuje množství rtuťových výparů. Pokud použijete vysavač, tak rtuť na zlomcích zářivky se postupem času odpaří v místě, kde je vysavač uložen či používán. Pokud se vám zářivka rozbila anebo prostě jen dosloužila, nevyhazuje ji nebo její zbytky mezi běžný komunální odpad.

Pro výrobu baterií nepoužíváme těžké kovy

Naše baterie obsahují 0% rtuti a 0% kadmia. Chemické složení je takové, že ani při vysokých teplotách, extrémní vhkosti nebo při nesprávném použití nedochází k vytečení elekrolytu ani k explozi.

Nefunkční zářivky, LED a baterie odneste na místo určené pro sběr toxického odpadu.

Chraňte i vy životní prostředí, chraníte tím také sebe. Ekologická likvidace našich výrobků je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému RETELA.

Divetta ® 2007 Ochranná známka, 2010 EU ochranná známka, Triolux ® 2014 Česká ochranná známka, © RK 2009‑2023 Všechna práva vyhrazena