NABÍZÍME SLUŽBY PŘI EXPORTU DO ČÍNY

Chcete prodávat svoje výrobky do Číny? Víme, jak na to. Velmi dobře známe zvyklosti čínských obchodníků. Víme, které zboží je nejperspektivnější pro čínský trh. Čína je velmi specifický a komplikovaný trh. Je důležité si udělat alespoň základní přehled o trhu, konkurenčním prostředí, cenové hladině, legislativních bariérách, celní a daňové zátěži atd. Proniknutí na čínský trh je rok od roku složitější. Specifické chování čínských spotřebitelů, kulturní rozdíly a preference mohou být pro zahraniční dodavatele nepříjemným překvapením. Jednání s Číňany trvají velmi dlouho a na to je třeba se připravit. Bez navázání osobních kontaktů nelze na čínském trhu očekávat úspěch. Nabízíme:

• Průzkum trhu, vyhodnocení konkurenceshopnosti.
• Vyhledání vhodných partnerů, kteří mají zájem o české výrobky.
• Prověření vybraného obchodního partnera **)
• Kontaktovaní vybraného obchodního partnera a pomoc při vyjednávání kontraktu.
• Doprovod při osobní návštěvě potencionálních obchodních partnerů a významných veletrhů.
• Zprostředkování sponzorované účasti na významných veletrzích pro české vystavovatele. *)
• Obstarání víza, letenek a ubytování.
• Překlad technické dokumentace do čínštiny. *)
• Spediční a celní služby. Námořní doprava sběrnými kontejnery i celokontejnerové zásilky, letecká doprava. *)
• Zjistíme, jaké dokumenty jsou pro dovoz konkrétního zboží třeba, a pomůžeme s jejich získáním. Dovoz do ČLR je spojen s řadou netarifních obchodních opatření, jako jsou kvóty, certifikace, dovozní a jiné licence. Dalším opatřením znesnadňujícím dovoz jsou inspekční osvědčení vyžadované pro některé komodity. Výjimky a celá řada dílčích předpisů snižují průhlednost čínského celního systému.
• Právní servis při uzavírání obchodních smluv podle čínského práva a řešení sporů u čínských soudů. *)
• Poradenství a podpora online prodeje českých výrobků do Číny a dalších zemí prostřednictvím portálů Alibaba a Globalsources. Více 600 milionů obyvatel využívá internet k nákupům. Jedná se s výrazným předstihem o největší online trh na světě. Segment čínské e‑commerce roste pravidelně tempem kolem 20% ročně, nyní se však očekává další zrychlení.
• Pravidelné sledování zahraničních poptávek českých výrobků.
• Poradenství financování exportu a využítí státní podpory.
• Pomoc a poradenství při otevření kanceláře v Číně a při založení WOFE (Wholly‑Owned Foregin Enterprise — podnik plně vlastněný zahraničním majitelem) nebo Joint‑Venture společnosti v Číně a Hong Kongu. Založení společnosti v Hong Kongu je velmi rychlé a levné. Založení WOFE nebo Joint‑Venture společnosti v Číně je velmi zdlouhavé a nákladné, rovněž provoz společnosti je velmi nákladný. Pro některá odvětví čínské ekonomiky je ze zákona povolena forma zahraniční účasti pouze Joint‑Venture. *)
• Servis v souvislosti s patentovou ochranou českých výrobků a technologií v Číně. Pokud produkt není patentován v Číně, je velká pravděpodobnost, že bude dříve či později zkopírován, protože zahraniční patenty v Číně nejsou vůbec respektovány. Pokud je produkt patentován v Číně, pak je pravděpodobnost zkopírování prakticky nulová, protože postihy za porušení čínských patentových práv jsou velmi tvrdé. *)

Můžete si vybrat kteroukoli z nabízených služeb samostatně nebo objednat kompletní servis.
*)  Služby zajišťujeme ve spolupráci s našimi dlouholetými obchodními partnery
**) Služby zajišťujeme osobně nebo ve spolupráci s našimi dlouholetými obchodními partnery

www.divetta.eu
Pro podrobnější informace pište na info@divetta.eu

Divetta ® 2007 Ochranná známka, 2010 EU ochranná známka, Triolux ® 2014 Česká ochranná známka, © RK 2009‑2023 Všechna práva vyhrazena